A Szűz csillagjegy karmikus dilemmái

  • A Kostól a Halak felé vezető csillagösvény hatodik állomása a Szűz jegy, amely az inkarnálólott lélek számára azt a pontot szimbolizálja, ahol a lélek egy kicsit megáll, hogy számvessen, összegezzen, és rendszerezze az eddigi tapasztalatait. A tizenkét stáció első felét a Szűz jegye, a teljes kört pedig a Halak zárja le, amelyek egymás poláris párjaként magukban hordozzák az elengedés és a megtisztulás szándékát, de változó minőségük miatt a kettősséget is.​

 

A föld elemű jegyek közül, sorrendben a Bika az első, amelyben a lélek szinte habzsolja a földi sík örömeit és érzékszervi élvezeteit, de a második földjegyben, a Szűzben már nem a földi élettel való ismerkedés lesz a küldetés, hanem az eddig tapasztalt világ megkérdőjelezése, elemzése, kritizálása és alapos megszűrése. 
A Szűz jegyében a lélek már rájött arra, hogy nem mind arany, ami fénylik, és nem minden az, aminek látszik. A látszatvalóság, nem biztos, hogy az igazi valóság, és ahhoz, hogy a lélek megértse, milyen is a látszat mögötti világ, alaposan ki kell elemeznie, és a legmélyebb részletekig szét kell szednie a földi síkon megtapasztalható dolgokat. 
A Halakban, mint a lezáró jegyben, az inkarnálódott lélek már pontosan tudja, hogy az érzékszervi érzékelés mögött van egy másik sík is, ahová a lélek természetes módon visszavágyik, de a Szűzben a lélek ehhez a felismeréshez még bizonyítékokat keres. A Szűz erős kritikai érzéke, precizitása, rendszerező- és elemző képességei azért olyan erősek, mert ezek a tulajdonságai a túlélés és a lélekfejlődés eszközeként szolgálják az életét.

A Szűz jegy kettőssége és dilemmái
Mivel a Szűz jegy karmikus motivációja arról szól, hogy a lélek a földi sík pozitívumait egy erős, kritikus szitán átszűrje, majd megtisztítsa vagy elkülönítse azokat a negatívumoktól, óhatatlan, hogy a találkozás a tisztasággal és a szennyel egyszerre történik meg. A takarítás többnyire a piszkos közeggel, a rendrakás pedig a rendetlenséggel kezdődik. 
Hasonló kettősség rejlik a Szűz csillagkép szimbolikájában, amelyre a lányalak két kezénél lévő, nagyon fényes állócsillagok utalnak. A kalásztartó kéz csillaga a Spica, amely az életadó, gondoskodó, tápláló és tiszta energiákat jelképezi, a gyümölcsszedő kéz csillaga pedig a Vindemiatrix, amely a földi örömöket nagyon is kedvelő lány szinonímája. Az egyik szimbolikus dilemma tehát a szűz és a szajha kettőssége, vagyis az az állapot, amikor a teljes makulátlanság ötvöződik a mocskossággal. Az ellentmondó motivációkból érkező belső feszültség akkor oldódik a leginkább, amikor az egyén felismeri magában, és felvállalja saját szándékainak a kettősségét. A polaritás világában ez természetes dolog, hiszen egy bizonyos minőség vagy tulajdonság csak akkor nyerhet értelmet, ha jelen van az ellenpólusa is. Ugyanakkor mindkét csillag az élet ajándékairól szól, amelyek különleges tudást és lehetőségeket hoznak az inkarnálódott lélek számára. 
A Spica csillag ajándékai közé tartozik a ragyogó intellektus, a zsenialitás, a kiváló írás- és beszédkészség, Ízisz istennő teremtőereje és a termékenység. Ha egy születési képletben a Spica kiemelt helyen áll (például egyvonalba kerül a Holddal, a Nappal, vagy az Aszcendenssel), akkor az egyén különleges intellektuális képességekkel, bölcsességgel és kreativitással rendelkezik, amelyek segítik őt a problémás élethelyzetek gyors megoldásában.
A Vindemiatrix csillag (görög jelentése: szőlőszüretelő lány) szintén a termékenységet és a bőséges termést adja ajándékba, hozzá tartozik a földi örömök, a javak és a „gyümölcsök” begyűjtése, de a beteljesedés, az ezoterikus és okkult képességek gyakorlatba ültetése is. A hagyományos asztrológia alapvetően negatív értelmezéseket kapcsol ehhez a csillaghoz, ami még logikusnak is tűnik, ha a polaritás az alapelv, de a karmaasztrológiai értelmezés szerint az állócsillagok olyan magasabb dimenziójú szférákat jelölnek, ahová a lélek gyógyulni, töltekezni vagy tanulni jár, tehát állócsillagok rosszat sohasem hoznak. 

Chiron, a karmikus sebek jelölője
A Szűz jegy további kettőssége az uralkodó égitestjéhez kapcsolódó mítoszban is megnyilvánul, amely egy Kheirón nevű kentaurról szól, aki egy halhatatlan, isteni minőséggel rendelkező, félig ember - félig ló teremtmény. Kheirón a titánok tanítómestere volt, akit egyszer Héraklész mérgezett nyila véletlenül eltalált, és aki ezután egész életében a gyógyírt keresete a sebére. Kheirón a kutatásai során rengeteg gyógymódot felfedezett, például a homeopátiát, sokak életét mentette meg, de saját magán nem tudott segíteni. Végül Zeusz megkönyörült rajta, és a Nyilas csillagképében az égre helyezte. 
A Chiron kisbolygó egy Kuiper-öv környékén keringő, kentaur típusú égitest, amely, mint szimbólum, a korábbi életekből hozott karmikus sebek jellegét jelöli a születési képletben. A karma asztrológiában a gyógyulás-gyógyítás témaköre kapcsolódik a Chironhoz, ami szintén utal a változékony állapotokra. A gyógyulási folyamatok gyakran a fájdalmak átélésével kezdődnek, amelyek mind a fizikai test, mind a lélek szintjén jelzésértékkel bírnak. Első körben a lélek vagy a test átéli a sebződés okozta a fájdalmat, ami vagy begyógyul, vagy látensen marad, ezért a lélek még sokáig hordozza a sérülés nyomait, miközben folyamatosan keresi a megoldásokat. Ahhoz, hogy a gyógyulási folyamatok beinduljanak, pontosan azt kell tenni, ami által a sérülés keletkezett, avagy a sérüléseket először meg kell tisztítani vagy fel kell tárni, ami nem igazán egy kellemes élmény. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy ha leesel a lóról, azonnal ülj is vissza rá. Ha nem sikerült valami, veszteség vagy kudarc ért, próbáld meg újra! A korábbi életekből hozott fájdalmakat is hasonlóan lehet kezelni.
A Chiron keringési ideje 50–51 év, és amikor visszatér a születéskori helyzetének pontjára, a karmikus eredetű lelki sebeink restimulálódhatnak, amelyekkel ha nem foglalkozunk eleget, meg is betegíthetnek. Az olyan karmikus eredetű betegségek, amelyekre nehezen találnak gyógyírt, vagy már a születés pillanatában megjelennek, karmaasztrológiai szempontból szintén a Chiron égitesthez köthetőek, de ha például valaki Nap-Chiron együttállásakor született, az jelenthet olyan személyes gyógyítói képességeket, amelyekkel az egyén természetes módon, a puszta jelenlétével is képes mások gyógyulási folyamatait segíteni. A kentaur típusú égitestek a karmaasztrológiában azokat a képességeket jelölik, amelyekre múltbéli, fájdalmas sebek, küzdelmek és nehéz tapasztalatok által tettünk szert. Ezek a múltból hozott képességek jelentősen segíthetik a jelen élet minőségét, főleg akkor, ha képesek vagyunk szembenézni a múltban átélt fájdalmakkal. A Chiron által jelzett sebeinkre egy olyan elv érvényes, miszerint az öngyógyító folyamatok akkor indulnak be igazán, ha mások hasonló sebeit gyógyítjuk, vagy legalább a megértésükre teszünk szert. 
A Szűz jegyhez tehát erősen kapcsolódik a gyógyítás-gyógyulás témaköre, az egészséges életmód, és a napi rutin rendezett kialakítása, ami a lélek kiegyensúlyozottságát biztosítja. Ha borulnak az arányok, akkor a Szűz karakter szorongani kezd, vagy képzelt betegségek miatt aggódik. Mint minden csillagjegynél, a Szűznél is lényeges, hogy az ember megtartsa a lelki egyensúlyát, mivel hosszútávon egyáltalán nem mindegy, hogy melyik analógia szerint éli az életét. Ha az egészség-betegség dilemmái közül kell választani, akkor talán érdemesebb az egészség útján járni, az eltúlzott aggodalom, szorongás és az abból adódó fizikai betegségek helyett. Nem szabad elfelejteni, hogy a Szűz csillagjegy szimbolikájában azért ott vannak a földi élet ajándékai és ízletes gyümölcsei is, amelyek még ha piszkosak is, mindenképp örömforrásokat jelenthetnek a lélek számára. Az sem baj, ha nem tiszták, legfeljebb meg kell mosni azokat!


Csörsz Melinda Anita
karmaasztrológus
életvezetési tanácsadó
www.truepowerastrology.hu