Családi karmák a horoszkópban

A karma törvénye szerint minden ok és okozat, de ez nemcsak a fizikai síkon megnyilvánult események sorában mutatkozik meg, hanem ahogy minden megnyilvánulás előzménye gondolat, így nem történhet más velünk, mint amilyen gondolatokkal tápláltuk magunkat.


A családi karma így olyan sorsprogramokat teremt, mely átível generációkon keresztül. „A mi családunkban ez így szokás…” Kapcsolatainkra legerősebb hatással a családunk van. A gyerek a szülők energetikai mintájához kötődik a hasonulás vagy a kiegészítés értelmében. A szellemi mintázatok gyakorlati megvalósulását a gyerek a korai családban tapasztalja meg és automatikusan ennek jegyében kezdi működtetni ő maga is. Tudatos és tudattalan minták éppúgy kihatással vannak sorsa irányításában, míg tudatossága révén ezeket megtanulja uralni. Bert Hellinger szerint a kapcsolatok sikeressége a kötődés, a rend, valamint az adás-kapás közötti egyensúlyon múlik. Gyakori a családi rendszerben valamelyik családtag kirekesztése vagy a szeretet nevében más családtag szenvedésének az átvállalása. 
Hogyan mutatkoznak meg az asztrológiai feltárás során a családi karmák jellegzetes vonásai?


1. Fekete Hold Lilith
A Fekete Hold Lilith az újjászületés és erőre kapott Istennő manifesztációja. Asztronómiai és teremtéstörténeti megfeleltetése alapján még nem prominens állás esetén is fel szoktam ezen nagyon mély-tudattalanba száműzött minőségekre hívni a hozzám fordulók figyelmét. Megfigyeléseim alapján a Rák jegyében valamint a IV-es házban levő Fekete Hold Lilith, megnyilvánulás szintjén is olyan tudattalan energiaörvénybe sodorja a személy tudatosságát, ami megnehezíti a teremtés folyamatában való természetes hozzáállását, az ősi tudást, a természeti mágiát és a megváltáshoz, beavatáshoz vezető szent tudást rejtve véka alá. 


2. Leszálló Holdcsomópont
A Leszálló Holdcsomópont a karma-asztrológiában a hozott karma mintázatát mutatja. Az az életterület, ahová a személyes radix képletben a Leszálló Holdcsomópont kerül, hangsúlyos családi mintázatok energetikáját képviselteti sorsesemények formájában, tapasztalásul szolgálva és ezek esszenciális megértésével együtt elindítva a Felszálló Holdcsomópont energetikájának a megtapasztalására. 
Ennek a Rák jegyébe, ill. IV-es házba kerülése szintén nehéz családi karmát jelez. Ebben az esetben olyan erős az anyához és a családi mintázathoz való ragaszkodás, hogy nem engedi a személyt felnőni, saját boldogulásáért felelősséget vállalva. 


3. Chiron
A Chiron a karmikus sebeink lenyomatát tárolja. Ennek a kentaurnak víz-jegyben való előfordulása érzelmi-lelki eredetű fájdalmakat rejt és amikor valamelyik családtag, partner vagy tranzit hatás aktiválja ezt, olyan sérülékenységet, lelki eredetű gyötrelmeket hoz, melyek eléggé megviselik a személyt. Gyógyító hatást remélnek, de a gyógyulás lassú és tünetekkel tarkított. Olyan, mint a betegség esetén fellépő láz, ami, annak ellenére, hogy immunreakció, mégis lever a lábunkról, mindaddig, míg az érzelmi azonosulás tart. A család és otthon házában való előfordulása során, ezen a területen adódnak olyan sorsesemények és személyek, melyek segítenek ebben a fájdalmas gyógyulási folyamatban. 


4. Plútó-Nap, Plútó-Hold
A Plútóval prominens személyiségi minőségek mind karmikus vonatkozásoknak számítanak. Egyéni radix képletben egy Plútó-Hold, Plútó-Nap együttállás az anyával, apával kapcsolatos karma-„törlesztés” jelei. Annyi dráma és annyi hatalmi törekvés van közöttük, amennyi a Plútó-tulajdonos tudattalanjában rejlik a teljesség-érzetét, kreativitását, ragyogását, önszeretetét illetően. Amit saját magában nem rendezett, nem integrált, azt a Nap/Hold tulajdonosban is elnyomni igyekszik. A Nap/Hold tulajdonos vágya az elismerés a Plútó családtag részéről. Összetett, intenzív, nagyon mély konstelláció ez, ami a legmélyebb, isteni szeretet áldásával tudja beragyogni kettőjük kapcsolatát, amennyiben jól dolgoznak ezen.


5. Szaturnusz-Nap, Szaturnusz-Hold
Egyéni képletben és kapcsolati szinasztriában is nehéz apa-gyerek vagy nehéz anya-gyerek kapcsolatra utaló konstellációk, melyek nevelő hatással bírnak. A cél, hogy a személy ráébredjen saját ragyogó Nap, ill. Hold tulajdonságaira. Ez lehet, hogy hosszú folyamat, mert a családi imprinting lenyomata alapján fel kell oldani azt a bírálatot, ridegséget, elkedvetlenítő, érzelmileg lehúzó magatartást, amit gyerekkorban az adott szülőtől olyannyira megszokott, hogy ez vált természetessé számára. A családi minták, az apával, anyával való kapcsolatoknak bevéső jellegük révén, olyannyira beágyazódnak a személyiségbe, hogy a minták tovább élnek a későbbi kapcsolatok esetében is. 


6. A 8-as, 12-es ház vonatkozásai
A családi karma minőségbeli megnyilvánulásai sok esetben a karma-házak árnyékába rejtőznek, jelezve az ebben az életben kifejtendő rejtett hatásukat. Egy 8-as házba rejtőző Nap esetén az apával, vagy Hold esetén az anyával kapcsolatosan kell feloldani olyan kötöttségeket, melyek már a szülött fogantatásakor ott voltak a megfelelő szülő aurájában. Tudat alatti azonosulás révén, a fel nem tárt ősi programok hajlamosak a szülött sorsában ugyanolyan jellegű sorsmegéléseket hozni, mint az adott szülőnél. 


7. A IV-es ház vonatkozásai
A IV-es házban elhelyezkedő összes karma-jelölő nehezebb megélésű családi karmát jelez. Ennek megnyilvánultabb szintjein más nyilvánvaló, a fentiekben említett asztrológiai nyoma is szokott lenni. Nehéz az út, de a nehézségek mindig beélesítik a fejlődést. Minden elvont energiának túltengés a kompenzációja, míg minden túlcsordult energiaörvényt apály egyenlít ki. Amikor az energiák kiegyenlítik egymást, beáll az az egyensúly, ami már nem billenthető ki. Ha a tudatosság nagyobb, hosszabb időtávban és szélesebb perspektívából tud szemlélni, felragyog a családtagok között a szeretet és elfogadás kölcsönös melengető és áldásos hatása.
Feloldásuk:
Közhely, de mindenki saját boldogságának a kovácsa. Nincs boldog család a benne levők saját boldogulása és egymás támogatása nélkül. A család szőttese a fonalak minőségétől és együttes harmóniájától lesz olyanná amilyet a tudatosság és a szeretet munkál. Ebben egyéni és kollektív szerepe van minden résztvevőnek.  
A családi karma lényege nem a feladatban rejlik, hanem a csillogó tekintetek csendes derűjének a kikovácsolásában. Ezt az isteni szikrát kellene felszabadítani, nem engedve a karma sötét ború-felhőinek vagy akár a feladat-tudatnak Ezt elfedni. A nehéznek megítélt és megélt helyzetek célja a szenvedés hője által a mágikus transzformáció, ami által felragyoghat minden egyes ember igazi természetének a Fénye, hogy „az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd”, ami már könnyed, örömteli és áldásos.


Tövissi Enikő 
asztrológus