Csillagjegyek angyalai .

„Csillagfénye vezet Téged hazavivő ösvényen.

Soha ne feledd, lelked útján a Fény vezet,

Lehet bármi sok és érdekes a világ dolga, hogy felfedezd,

s miután felfedezted a saját utad megkeresd…,”

Kovács Judit: Útravaló c. vers (részlet) .


Életünk útján ezen a csodálatos, de egyben kihívásokkal teli felfedező úton Angyalok sokasága kísérnek bennünket, azzal a feladattal, hogy oltalmazzanak, védelmezzenek, segítsék a fejlődésünket.

Az angyalok szellemi lények, Isten hírvivői. Minden nagy vallási irányzatban megtaláljuk őket. A Bibliában több mint háromszáz helyen tesznek róluk említést. Feladatuk, hogy végrehajtsák Isten akaratát, így vesznek részt a nagy alkotásban. Dionüsziosz (V. században élt teológus) 9 angyali rendbe sorolta őket. Minden rendnek megvolt a maga feladata. Az emberek életének segítése a 8. és 9. Rendbe tartózó Arkangyalok és Angyalok rendje, feladata. Sokan nem is sejtik, hogy mekkora angyali segítség áll rendelkezésünkre, akik arra várnak, hogy megkérjük őket, segítségüket igényeljük, de sokan a létezésük tényét is hárítják, akkor hogyan lehetne a segítségüket kérni?

Az Ünnepi készülődés hangulatában talán közelebb érezve magunkhoz, bátrabban lehet hozzájuk segítségért fordulni.

 

Mindennek és mindenkinek van angyala: a bolygóknak, a különböző égitesteknek, a földrészeknek, a népcsoportoknak, az országoknak, az égtájaknak, még a négy őselemnek is. Asztrológia szemlélet szerint a világ jelenségei a négy őselem kombinációival leírhatóak - a csillagjegyek elemi felosztásának ezért van nagy jelentősége.

TŰZ elem: Mihály arkangyal –Kos, Oroszlán, Nyilas, azaz tűzjegyek – Égtáj: DÉL

FÖLDelem Uriel arkangyal – Bika, Szűz, Bakazaz földjegyek – Égtáj: ÉSZAK

LEVEGŐelem Rafael arkangyal – Ikrek, Mérleg, Vízöntőazaz levegőjegyek – Égtáj: KELET

VÍZelem Gábriel arkangyal Rák, Skorpió, Halak azaz vízjegyek – Égtáj: NYUGAT

azaz három tüzes, három, föld, három levegő és három víz jegy van.

 

A négy őselem szoros összefüggésben áll az Ezékiel látomásában olvasható Kerubokkal (második rendbe tartózó angyalok, akiknek 3 pár szárnyuk van – a teremtésben vesznek részt, emberek közelébe nem jönnek). A férfi 4 emberi formájú élőlényt látott, akiknek különböző arca volt. Az elsőnek emberi, a másodiknak oroszlán, a harmadiknak bika, a negyediknek sas arca volt. Templomok freskóján nagyon ritkán, de még látható ez az ábrázolás.

 

A emberarc a Vízöntőre - tehát a Levegő elemhez tartózó csillagjegyekre utal.

Az oroszlánarc az Oroszlánra - tehát a Tűz elemhez tartózó csillagjegyekre utal.

A bikaarc a Bikára - tehát a Föld elemhez tartózó csillagjegyekre utal.

A sasarc a Skorpióra - tehát a Víz elemhez tartózó csillagjegyekre utal.

 

 

Kik azok az arkangyalok?

Az emberek oltalmára, védelmére kirendelt angyali csoport vezetői, akik szervezik, irányítják a csoportjukba tartozó angyalok munkáját. E két angyalcsoport áll legközelebb az emberekhez.

Számtalan arkangyal van, jelen írásban a négy őselemhez rendelt arkangyalt mutatom be:

Szent Mihályt, Gábielt, Rafaelt, és Urielt.

 

 

Szent Mihály nevének jelentése–  „Ki olyan, mint Isten?”

XXI. század vezető főangyala, aki a magasabb tudatú szellemi emberiség kialakulását irányítja. Isten legkedvesebb angyala, az igazság angyala, aki megküzdött a rosszal és győzött. Ő az Arkangyalok angyala, a béke őrzője, a leghatalmasabb oltalmazó, védelmező főangyalunk, aki a mennyei seregek főparancsnoka, - így a rendőrök, tűzoltók, tengerészek, katonák, kereskedők patrónusa.

Ábrázolásokon öltözéke: római páncél, térdig érő saru, köpönyege vörös-kék, őt magát húszas évei közepe felé járó, világos bőrű, tűzvörös dús, hullámos hajú fiatal férfiként ábrázolják.

Jelképe: kard, pajzs, mérleg

Égtáj:Dél, Nap

 

Gabriel nevének jelentése – „Isten az én erőm!”

Ő a jó hír hozója, az új kezdeteket jelző főangyalunk, aki egyben a remény, a könyörület, a tisztaság angyala is. Ott van a kezdeteknél, az ő segítségével kerülnek a szellemi dolgok gyakorlati kivitelezésre. Ezért a szellemi munkát végzők pl. tervezők, írók, bírók tanárok stb. legfőbb patrónusa.

Jelképe: a liliom

Öltözéke: tunika, melynek színe kék, narancs (felfogásonként más)

Ábrázolása: mezítlábasan, 30-as évei közepén járó férfi, akinek világos olajbarna bőre, vállára omló bronzszínű haja van.

Égtája:Nyugat

Eleme: Víz

 

 

Rafael nevének jelentése – „Isten meggyógyított!”

Testünk-Lelkünk-Szellemünk legfőbb gyógyítója. A bölcsesség, gyógyítás, gyógyulás főangyala, aki válaszol imáinkra, fohászainkra. Ő hozza a fényt, az örömet életünkbe. Az új gyógyító eljárások, módszerek kidolgozását ő segíti, legyen ez gyógyító eljárás vagy környezetvédelem. Ő van jelen az írásos munkák, dolgozatok, lapok, könyvek, szerződések elkészülésénél is.

Jelképe pálca, vagy bot,

Ábrázolása: gyönyörű kék szemű, zöld ruhába öltözött fiatal ifjú, aki mezítláb jár, gyakran kíséri egy kisfiú: ő Tóbiás, akit hal epéjével gyógyított ki a vakságából-

Égtája: Kelet:

Eleme: Levegő

 

Uriel nevének jelentése– „Isten tüze”

A szolgálat főangyala, a föld terméseit, és teremtményeit hozza létre. Ő a legsúlyosabb nehézségek feloldója, a béke szelleme és ő áll a természeti jelenségek mögött is. Az alkimisták legnagyobb tanítója – átvitt értelemben az ész gondolkodású ember–szív gondolkodásúvá alakulását –,az arannyá válást segíti.

Jelképe: lángot tartó kéz, de gyakran látható könyvvel, papírtekerccsel a kezében.

Ábrázolása: olajbarna bőrű, sötétbarna szemű, sötét színű hosszú göndör hajú, szakállas férfi, aki a negyvenes éveinek második van felében jár.

Öltözéke:A föld elem négy színéből varrt köpenyt visel: (sárgászöld, olajzöld, vörösesbarna)

Égtáj:Észak:

Csillagjegyek angyalai

Vízöntő csillagjegy - január 20. - február 18.

Uralkodó bolygó: Uránusz, Elem: Levegő, Angyal: Rafael, Égtáj: KELET

Arkangyala: Rafael arkangyal, neve jelentése:„Isten meggyógyított!”

Csodálatra méltó, nagyon különös, önmagának is nagy kihívást jelentő személyiség a Vízöntő szülötte. Lenyűgöző határtalanság jellemzi, éppen ezért nem, vagy nagyon nehezen illeszkedik meglévő rendszerekbe. Újakat azonban szívesen hoz létre – ez sokszor megterhelő a környezete számára, mert tőlük elvárja, hogy elfogadják azt. Együttérzése, segítőkészsége gyógyítóan hat a környezetére. Vele csak őszintén lehet beszélni.

A zsenialitás szembeötlő nála, sokoldalú, olyan dolgokat képes létrehozni, ami még nincs. Közösségi ember, szívesen vesz rész mozgalmakban, illetve közösségi gondolkodásban. Éles eszű, barátságos, őszinte, nem tűri a korlátokat. Kimenekül azokból még párkapcsolatokból is, miközben nagyon vágyik a meghittségre. Ezért nehezen találja meg a párját, ennél már csak a párkapcsolat megtartása jelenti a nagyobb kihívást. Impulzív személyisége miatt nem lehet előre kiszámítani a válaszait. Mindezen túljutva, elfogadva csodálatos, izgalmas barátra, párra találunk benne.

Arkangyala: Rafael arkangyal, neve jelentése:„Isten meggyógyított!”

Minden új dolog létrehozásában, merész ötletek, találmányok megvalósításában, hatalmas segítséget nyújt Rafael arkangyal, de ugyanolyan végtelem szeretettel segíti a meglévő dolgok jobbra fordulását is. A Tudás angyala, Raziel is jelen van életében. Amennyiben kiemelkedő szellemi teljesítmény nyújtására van szükség, kérd bátran a segítségüket.

Hagyományos és alternatív gyógyítást végzők, repülőkön dolgozók, időjárásjósok segítő angyala.

 

A Halak csillagjegy február 19. - március 20. 

Uralkodója: Neptunusz, Elem: Víz,  Angyala: Gábriel  – Égtáj: NYUGAT

Arkangyala Gábriel arkangyal, nevének jelentése – „Isten az én erőm!”

Misztikus, befelé forduló és titokzatos a Halak csillagjegy szülötte – élénk képzelőerővel megáldott, melyet a külvilág „élénk fantáziának” minősít. Érzelmei irányítják. Rendkívül érzékenysége miatt a barátai nagyon szeretik a mély beszélgetéseket, mert mindig jó, segítő megoldásaik vannak. Nem is sejtik, hogy a jó megoldások mögött az angyalok állnak, ugyanis e csillagjegy szülöttének nagyon különös és szoros a láthatatlan világgal való kapcsolata. Egész angyalkoszorú veszi körbe.

Arkangyala Gábriel arkangyal, nevének jelentése – „Isten az én erőm!”

Ő a jó hír hozója, az új dolgok elindítója, ő áll a jó tanácsok, az együtt érző beszélgetések mögött. Reményt ad, és a könyörületesség főangyala. Segít abban, hogy ne vedd át a barátoktól a terheket, vagy ne akard helyettük megoldani az életet.

Rajta kívül a Látomások angyala – Paszkar, aki a hirtelen jó ötletek inspirálója, és a Béke angyala is segíti az életüket. Fordulj hozzájuk bátran segítségért.

A hajósok, a tanárok, bírók, írók, újságírók, médiában dolgozók arkangyala – az ő munkájukat segíti.

 

A Kos csillagjegy március 21. - április 19. 

Uralkodója: Mars, Elem: Tűz, Angyala: Mihály Égtáj: DÉL

Arkangyala Szent Mihály, nevének jelentése: „Ki olyan, mint Isten!”

Heves, lobbanékony, célratörő, aktív, kezdeményező, rövidtávú sprinter a Kos csillagjegy szülötte, aki beindítja dolgokat, melyek fenntartása már nem jelent kihívást neki – természetesen megcsinálja a feladatot, de az új lehetőséget megragadja. Határozott kezdeményezőképessége, gyors döntésből fakad. Hogy nem mindig átgondoltan cselekszik - ha az eredmény nem jó, az nem rosszindulatból fakad. Az első hely megszerzése a cél. Amit gondol, azt kimondja – őszinte légkörben tud létezni. Arkangyala a leghatalmasabb TŰZ angyala, ezt az energiát képviseli minden pillanatban.

Arkangyala Szent Mihály arkangyal, nevének jelentése: „Ki olyan, mint Isten!”

Leghatalmasabb arkangyalunk az igazság, erő, bátorság, céltudatosság, elkötelezettség arkangyal, aki élete minden területén az erő mellett, a folyamatos védelmet is biztosítja. Fordulj hozzá bátran segítségért.

Rendőrök, tűzoltók, tengerészek, katonák, kereskedők patrónusa is.

 

A Bika csillagjegy április 20 - május 20 

Uralkodója: Vénusz, Elem: Föld, Angyala: Uriel –– Égtáj: ÉSZAK

Arkangyala Uriel, nevének jelentése – „Isten tüze”

Nagyon szereti a természetet, a földet, az állatokat. Kitartó, állhatatos, megfontolt és céltudatos a Bika csillagjegy szülötte, akinek nagyon jó az ízlése. Szereti a szépet, a művészetet és maga is gyakorolja. Élvezi az életet – nyitott az új információkra, azonnal beépíti és sajátjakéntkezeli  azokat. Kimagasló pénzügy érzékkel rendelkezik, amit akar, azt eléri. Tervei megvalósításában Uriel arkangyal segíti, aki a Föld arkangyala. Ketten együtt a teremtésben vannak jelen, ha kéred, és elfogadod az Arkangyal segítségét – verhetetlen páros vagytok.

Arkangyala Uriel, nevének jelentése – „Isten tüze”

A környezetvédelemben, mezőgazdaságban dolgozók, állattenyésztők patrónusa – aki inspirálja, koordinálja és szolgálja az új dolgok létrejöttét, illetve a szellemi tudás gyakorlatban való megjelenését.

 

Az Ikrek csillagjegy május 21. - június 21. 

Uralkodója: Merkúr, Elem: Levegő Angyala: Rafael – Égtáj: KELET

Arkangyala: Rafael arkangyal, neve jelentése:„Isten meggyógyított!”

Szeretetre méltó az Ikrek csillagjegy szülötte. Élénk, intelligens, értelmes, kíváncsi, ügyes, talpraesett. Fizikailag és szellemileg rendkívül mozgékony. Élénkségéből adódik, hogy minden érdekli, de csak abban mélyül el, ami valóban leköti, kielégíti impulzivitását. Mivel kettős jegyű így több foglalatosság is érdekli. Amíg megtalálja az igazi párját, párhuzamos kapcsolatokat tarthat fenn. Sokáig keres, míg rátalál a megfelelő társra, és ez jellemző az elfoglaltságra is, – nagy kihívás számára, hiszen a belső két erőtér állandóan győzedelmeskedni akar. Ez a „belső párbeszéd” egyensúlyban tartása nagy kihívást jelent a számára.

Rafael a helyes út megtalálásában és megtartásában segíti. Az úton járásból adódó, gyakran egymásnak ellentmondó impulzusokat segít kiegyenlíteni, illetve a belső vívódások során keletkezett sérüléseket gyógyítja be Test- Lélek-Szellem szinten. A belső béke, harmónia megtalálásában, tartós megőrzésében az Egység angyala Sekinah is hatalmas energiával áll rendelkezésre.

 

A Rák csillagjegy június 22. - július 22. 

Uralkodója: Hold, Elem: Víz Angyala Gábriel, Égtáj: NYUGAT

Arkangyala Gábriel arkangyal, nevének jelentése – „Isten az én erőm!”

Varázslatos személyiség, a legnőiesebb jegy. Minden finom tulajdonság megtalálható a Rák csillagjegy szülöttében: érzelmes, romantikus, óvó, gondoskodó, befogadó, alkalmazkodó és ragaszkodó. Ebből adódik hatalmas család utáni vágya, ahol központi szerepet tölt be. Nagyon szereti tárgyakkal körülvenni magát, a múlt emlékeihez is ragaszkodik, melyektől nehezen válik meg – ezért jelentős a helyigénye is. Család-, és otthonszeretete mellett is céltudatos, amit el akar érni, azt eléri.

Rendkívüli intuitív érzékelése, megérző képessége hamar kiderül a külvilág számára is. Sok médium e csillagjegy szülötte, ami nem véletlen, mert Paszkar a Látomások főangyala is küldi nap mint nap az útmutató üzeneteket. Gábriel arkangyal a napi kommunikációban megjelenő, új gondolatok inspiráló üzeneteivel, a mindenkivel való kapcsolatteremtés csodálatos képességével segíti őt.

Kérd Gábriel arkangyalt a múlt sérelmei, fájdalmai átdolgozásában. Paszkar, a Látomás angyala pedig a napi angyali üzenetek továbbításában méltó segítőid.

 

Az Oroszlán csillagjegy július 23. - augusztus 22.

Uralkodója: Nap, Elem: Tűz, Angyala Mihály –Égtáj: DÉL

Arkangyala Szent Mihály arkangyal, nevének jelentése: „Ki olyan, mint Isten!”

Hatalmas erővel, teremtő potenciállal rendelkezik az Oroszlán csillagjegy szülötte, aki vezetésre, irányításra termett: történjen ez saját családjában, vagy vállalati pozícióban. Mindenütt megállja a helyét, olyan helyzetekben is jelen van, ahonnan mások régen kimenekülnek. Külvilág számára magabiztosságot, erőt közvetít, sokszor nem tűr ellentmondást. Vibrál körülötte a levegő, amikor jobbnál jobb ötleteit, megoldásait hallgatjuk. Nem véletlen, hogy gyakran érzi magát egyedül – még akkor is, ha sokan veszik körül. Végtelen ereje kezelése, irányítása nagy kihívás a számára – ez életének egyik legnagyobb feladata.

A leghatalmasabb főangyalunk, Szent Mihály arkangyal felügyeli életében ezt a hatalmas átalakulást. E csillagjegy szülötte bizonyos lehet abban, hogy minden pillanatban arkangyali védelem, vezettetés alatt éli az életét. Neki abban kell nagy segítség, hogy megtanulja uralni, „zsilipelni”, megfelelő élettérben, megfelelő mértékkel használni az energiáját. Ebben a folyamatban a Bátorság angyalát - Szervielt is segítségül lehet hívni. Fordulj hozzájuk bátran.

 

A Szűz csillagjegy augusztus 23. - szeptember 22.

Uralkodója: Merkúr, Elem: Föld, Angyala Uriel – Égtáj: ÉSZAK

Arkangyala Uriel, nevének jelentése – „Isten tüze”

Az Isteni tűz a belső intellektusban, az elemző képességben, a bölcsességben, a tudós alkatban teljesedik ki. Eszére hallgat, ritkán enged az érzelmek sodrásának.

Végtelenül pedáns, rendet, tisztaságot tart maga körül, amit másoktól is elvár. Az analitikus, elemző képessége miatt gyakran kerülhet olyan helyzetbe, hogy elvész a részletekben. Ilyenkor nagyon jól jön egy baráti „mederben tartó” segítség vagy valamilyen „véletlennek” tulajdonított angyali sugallat.

A Szűz csillagjegy szülötte a racionális gondolkodásából adódóan a láthatatlan világ tényéről szeretne megbizonyosodni. Uriel arkangyal a földi dolgok arkangyala, Susine a tisztaság angyala abban segíti e jegy szülötteit, hogy merjenek elrugaszkodni azoktól a keretektől mely  gátolja az angyalokkal való kapcsolat megteremtését.

 

A Mérleg csillagjegy szeptember 23. - október 22.

Uralkodója: Vénusz, Elem: Levegő Angyala: Rafael – Égtáj: KELET

Arkangyala: Rafael arkangyal, neve jelentése:„Isten meggyógyított!”

Békés, harmonikus életérzés, rendíthetetlen nyugalom jellemzi a Mérleg csillagjegy szülötteit. Mosolyogós tekintet gyakran áldás a környezete számára. Kevesen tudják, hogy mekkora erőre van szükség ahhoz, hogy az életnehézségek megélése során gyorsan visszarendeződjenek a belső nyugalom, béke állapotába. Nagyon jó diplomáciai érzékkel közelíti meg a legnehezebb helyzeteket is, a vita, a konfliktus zavarja őket. Kimagasló teljesítményre egyensúly állapotában képes. Társaságban a harmonikus megjelenése mellett a békét teremtő attitűdje is vonzó.

Rafael arkangyal, a fő gyógyító arkangyalunk energiája segíti a kibillent, elromlott dolgok visszarendezését, meggyógyítását, a folyamatos öröm, boldogság érzet megélését. Az egyensúly megteremtésében ő működik közre, de Keilare a Béke angyal is segíti ezt a folyamatot. Fordulj hozzájuk bátran segítségért.

 

A Skorpió csillagjegy október 23. - november 21.

Uralkodója : Plútó, Elem : Víz, Angyala: Gábriel Égtáj: NYUGAT

Arkangyala Gábriel arkangyal, nevének jelentése – „Isten az én erőm!”

Nagy feladatot vállalt magára a Skorpió csillagjegy szülötte, aki a legszélsőségesebb,  legellentmondásosabb, de ugyanakkor legszebb személyiségjegyekkel rendelkezik. Nevelése nagy kihívást jelent. Érzelmi oldalról közelít meg mindent, óriási akaraterő jellemző rá, a jég hátán is megél. Gyakran kerülhet olyan helyzetbe, hogy mindent előlröl kell kezdeni, de egyszer sem adja fel. Kutató hajlama, elemző képessége korán megmutatkozik, mint ahogy – karizmatikus személyisége is. Óriási áldozatokat vállal, képes egy ügy érdekében önmaga hátrányára is döntést hozni. A skorpió csillagjegy szülöttét vonzzák a misztériumok, a láthatatlan világot legalább annyira szeretnék megismerni, mint a  megtapasztalható világot. Éppen ezért nagyon szoros kapcsolatot alakíthatnak ki az angyali világgal. Különleges képességüket fontos felszínre hozni, ebben a folyamatban Gábriel arkangyal a kommunikáció arkangyala és Remliel a Felébredés angyala van segítségükre. Fordulj hozzájuk bátran.

 

A Nyilas csillagjegy november 22. - december 21.

Uralkodója: Jupiter, Eleme: Tűz, Angyala: Mihály –Égtáj: DÉL

Arkangyala Szent Mihály arkangyal, nevének jelentése: „Ki olyan, mint Isten!”

Elképesztő lendület, energia, mozgékonyság jellemzi a Nyilas csillagjegy szülöttét, aki mindemellett nagyvonalú, jóindulatú, vele csak őszintén lehet beszélni. Hatalmas mozgás-, és szabadságigényéből adódik az utazásszeretete és az, hogy mindent szeret kipróbálni. Semmilyen téren nem szereti, tűri a korlátokat. Ideális partner, szellemes társ, amíg alkalmazkodunk hozzá. Amint megérzi, hogy szellemiségére, tevékenységére állandóan igényt tartanánk – kimenekül a helyzetből. Amint neki lesz társaságunkra szüksége ismét jelentkezik. Szívesen vesz részt olyan folyamatokban, melyet rövid távon lehet megvalósítani.

Szent Mihály arkangyal az erő, bátorság, védelem főangyala az állandó mozgáshoz, változáshoz szükséges energiát biztosítja, míg Miszrok a Szabadság angyala a megfelelő erősségű kapcsolatok kialakítását segíti. Kérd bátran segítségüket.

 

 

A Bak csillagjegy december 22. - január 19.

Uralkodója: Szaturnusz, Elem: Föld, Angyala Uriel – Égtáj: ÉSZAK

Arkangyala Uriel, nevének jelentése – „Isten tüze”

Számára fontos a létbiztonság, a betöltött pozíció, az előrelépés lehetősége. Határozott, megbízható a rábízott feladatokat maximálisan elvégzi. Gyakorlatias, és nagyon fontos számára, hogy mások mit gondolnak róla. Mivel két lábbal áll a földön a misztérium, a láthatatlan világgal való kapcsolat feltételezése is nagy kihívást jelent a számára, - de nem lehetetlen kihívást.

Uriel arkangyal nevében lévő tűz – arra a mély szenvedélyre utal, mely e csillagjegy szülötteire jellemző. Szenvedélyesen keresik a párjukat és szenvedélyesen élik meg a szerelmet. Nehezen adják át magukat az érzésnek – de tudjuk, hogy csak a kezdet nehéz.  E hatalmas érzés kiáradásában Anael a Szeretet angyala is segíti őt.Fordulj hozzájuk bátran.

 

Kovács Judit
angyal terapeuta
www.facebook.com/kovacs.napiangyalszo .