Ha egy bolygó retrográd...

Retrográd a bolygó, amelyik hátráló mozgást végez. Természetesen nem a bolygó halad visszafelé, csak a Földről látjuk úgy, mintha megállna, majd megindulna az ellenkező irányba. Áprilisban négy bolygó lesz retrográd, tehát fokozottan ajánlott az életünk átértékelése, újragondolása. Vajon miért épp a megújulást, újrakezdést szimbolizáló Kos időszakban van erre szükség?


Az asztrológiában a látszólagos hátráló mozgásnak igen nagy jelentősége van. Természetesen mást jelentenek a születési képletünkben (radixban) található - R betűvel jelzett - retrográd bolygók, és mást, ha un. tranzitban, tehát életünk aktuális időszakában jelennek meg.

A születési képletünkben a visszafelé haladó bolygó - a karmaasztrológia szerint - egy adott karmára vagy előző életben történt eseményre utal - hogy milyenre, arra a bolygó jegyéből, helyzetéből és kapcsolataiból lehet következtetni.

Jelezheti azt is, hogy a bolygó energiája nem tud egyenesen, nyíltan megnyilvánulni, érezhető egyfajta visszafojtás, nehézség, akadály, amit le kell győzni ahhoz, hogy megoldhassuk a bolygó által jelzett feladatokat.

Amikor egy bolygó tranzitban, egy aktuális életszakaszban retrográd, a bolygóval jelzett minőségben és területen végiggondolhatjuk dolgainkat, s lehetőségünk nyílik a korrigálásra is. Ez mindig egy kicsit visszafogottabb, befelé figyelést igénylő időszak. Visszahozhat konkrét helyzeteket, embereket is, hogy rendezni tudjuk a velük kapcsolatos történetünket.

A megfordulás előtt a bolygó állni látszik az égen - ez a stacioner állapot, amikor a bolygó egy kicsit elgondolkodik, mitévő is legyen. Ilyenkor a bolygó hatása felerősödik, különösen, ha retrográd mozgásból vált direkt irányba.

 

A személyiséget jelölő bolygók közül a Nap és a Hold nem lehet retrográd, a Merkúr, a Vénusz és a Mars viszont igen, ahogy a sorsbolygók - a Jupiter és a Szaturnusz, valamint a transzcendens bolygók - az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó is.

Nézzük, mit jelezhetnek radix képletekben és mit tranzit időszakokban.

 

Merkúr

 

Radix képletben mutathat nehezebb önkifejezést, visszafogottabb kommunikációt, tanulási nehézségeket.

Tranzitban találkozhatunk életünk korábbi szereplőivel, hogy újra át tudjuk beszélni, rendezni tudjuk közös dolgainkat. Érezhetjük akadályoztatva kommunikációnkat, ezért nem érdemes az ilyen időszakokra időzíteni a fontosabb szerződéseket, megbeszéléseket, vizsgákat. A Merkúr gyakran - évente háromszor, négyszer - végez retrográd mozgást. Ilyenkor mindig van két-három hetünk, hogy egy kicsit befelé figyeljünk és végiggondoljuk életünk aktuális területeit.

 

Vénusz

Női születési képletben a nőiesség megélésével lehetnek gátak, nehézségek. A retrográd Vénusz férfinál párkapcsolati problémákra vagy sok "előző életes" találkozásra utalhat. Mivel a Vénusz az anyagiakat is jelöli, pénzügyi bonyodalmak is előfordulhatnak. A karma felfejtése, megértése sok segítséget adhat a probléma megoldásához.

Tranzitban a szeretethez, szépséghez, harmóniához és pénzhez való viszonyunk, valamint szerelmi kapcsolataink átgondolására van lehetőségünk, konkrét találkozások is lehetnek, régi szerelmek, helyzetek térhetnek vissza. Akadályoztatást is érezhetünk érzelmeink megélésében, anyagi, pénzkereseti lehetőségeinkben. Nem árt ilyenkor egy kicsit megfontoltabbnak, átgondoltabbnak lenni.

Mars

Férfi születési képletben a férfi szerepek megélésével lehetnek gátlások, problémák. Mivel azonban a Marshoz tartozik az aktivitás, tetterő is, minden esetben mutathatja a nehezített akarat-megnyilvánulást, érdekképviseletet, s kisebb cselekvőerőt is.

Tranzitban ha a Mars előre halad, nyíltan vállaljuk, amit akarunk, tudjuk képviselni érdekeinket, harciasabbak, erősebbek vagyunk, viszont a világban negatív megnyilvánulásként jöhetnek a háborús helyzetek. Retrográd helyzetben az energiák befelé irányulnak, a - sokszor igen intenzív - belső erőt építésre és rombolásra egyaránt használhatjuk. Kevésbé tudjuk képviselni akaratunkat, érdekeinket, viszont a világban csökken a lehetősége a harcoknak.

 

A többi bolygó hónapokig is lehet retrográd, ezért inkább generációs jelentősége van.

 

Jupiter

Radixban a horoszkóp tulajdonosát a belső hit, az igazság keresése hajtja. Nem kívül kell keresgélnie, saját maga hitrendszerét kell felépítenie.

Tranzitban lehetőségünk van megtanulni hinni és bízni magunkban. Kevesebb eseményre számíthatunk és érezhetjük, hogy akadályoztatva vagyunk azon a területen, ahol a Jupiter születési képletünkben áll és ahol aktuálisan halad.

Szaturnusz

Születési képletben nehéz élethelyzeteket hozhat, a horoszkóp tulajdonosa túl sokat követel saját magától, a görcsösség gátlásossá teheti.

A Szaturnusz az idő ura, ha "visszafordul az idő", újra át kell vennünk néhány leckét, amihez komoly belső munkára, önvizsgálatra, fegyelemre van szükség. Érdemes a saját felelősségünket megvizsgálnunk egy-egy helyzetben és úgy általában is, végiggondolni céljainkat, hogy valóban jó úton járunk-e, biztos azt tesszük-e, ami a dolgunk.

Uránusz

Radixban fontos a szabadság, a változás lehetősége, de akadályba ütközhet a megnyilvánulása.

Tranzitban a bolygó által jelzett életterületeken lehetőségeink, vágyaink, szabadságunk korlátozását érezhetjük. Kiszolgáltatottabbak vagyunk, kevésbé tudunk szárnyalni, emiatt feszültnek, nyugtalannak érezhetjük magunkat. A retrográd időszakok arra valók, hogy egy kicsit lelassuljunk, bölcsebbek legyünk, s megtanuljunk felelősséget vállalni magunkért.

Neptunusz

Radixban a horoszkóp tulajdonosa álmodozó, jó intuíciójú, de gondjai lehetnek az elfogadással, az önszeretettel.

Tranzitban kevésbé vagyunk becsaphatók, reálisabban látjuk a lehetőségeinket azon az életterületen, ahol a Neptunusz jár. Segít vágyainkat, álmainkat realizálni - "lehoz a földre", így rendet tehetünk a céljaink között.

Plútó

Radixban érzelmek elfojtása, szélsőségre való hajlam, gyökeres változások megélésnek lehetősége várható.

Tranzitban a külvilágból érkező változások lelassulnak, magunkban kell önvizsgálatot tartanunk életünk aktuális területein. A belül született változások aztán megnyilvánulhatnak a külvilágban is.

Áprilisban négy bolygó lesz retrográd egyszerre (Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, a hó első felében a Vénusz, hó közepétől a Plútó), ami bőven ad gondolkodnivalót számunkra.

A célt és a feladatot mindig a két sorsbolygó szabja ki (Jupiter, Szaturnusz), a személyiségjelölők (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) az eszközt, megoldási kulcsot adják a megvalósításhoz, a transzcendens bolygók (Uránusz, Neptunusz, Plútó) által hozott életesemények arra ösztönöznek, hogy a hétköznapi gondolkodásunkat meghaladó rálátással próbáljuk megérteni a kialakult helyzet okát és gyökerét.

Most az a dolgunk, hogy megtanuljunk bízni magunkban, erőnkben, tudásunkban, higgyünk abban, hogy bármilyen helyzetben képesek vagyunk megállni a helyünket! Tanuljunk, ragadjunk meg minden kínálkozó lehetőséget, amivel többek lehetünk, ami által fejlődhetünk, s építhetjük a jövőnket (Nyilas Szaturnusz)! Értékeljük át kapcsolatainkat, gondoljuk végig, mennyire vagyunk szeretetteljesek, elfogadók, együttműködők és kompromisszumkészek, rendezzük sorainkat ott, ahol szükséges (Mérleg Jupiter, Halak Vénusz). Ha kell, változtassunk régi, idejétmúlt struktúráinkon - bármilyen fájó is, s próbáljuk megérteni, miért van szükség bizonyos dolgok elengedésére (Bak Plútó)!

Küzdjünk a céljainkért kitartóan, következetesen, legyünk nyitottak a változásokra és élvezzük, amit megteremtettünk (Kos, Bika). Ha ez sikerül, egy kivételesen izgalmas sorsfordító és előrelendítő időszak veszi kezdetét ebben a hónapban.